Test Ölçme ve Değerlendirme

Project Description

Bugünün global rekabetçi dünyasında ayakta kalabilmek için verimlilik en önemli unsurdur. Bir elektrik sisteminin arızalanması veya kesintisi, şirketler için birçok soruna sebebiyet verebilir. Böyle bir durum bütünüyle üretimin durmasından aşırı seviyede enerji maliyetine kadar çok değişken sonuçlar doğurabilir.

 

Enerji kalitesi problemlerinin sebepleri genellikle:

  • Montaj: Uygun olmayan topraklama, uygun olmayan yerleşim ve uygun olmayan dağıtım
  • Kullanım: Ekipmanın tasarım parametrelerinin dışında kullanılması
  • Azaltma: Yetersiz ekranlama ve kompanzasyon
  • Bakım: Kötüleşen kablo izolasyonu veya topraklama bağlantıları
  • Eskime: Bazen enerji kalitesi problemleri ekipmanların eskimesinden dolayı da meydana gelir.

Enerji kalitesi problemleri yukarıda açıklandığı üzere tesis içinden olduğu gibi bazen tesis dışındaki besleme şebekelerinden tahmin edilemeyen elektrik kesintileri, ani gerilim düşümleri, ani gerilim yükselmeleri ve güç deşarjları olarak da meydana gelebilir. Enis Mühendislik firmasının aşağıda belirtilen konularda hizmet veren oldukça tecrübeli ve kalifiye personeli vardır.

Diğer Ölçümler ise;
  • Güç kompanzasyonu ölçümleri
  • Toprak özgül direnci ölçümleri
  • Topraklama direnci ölçümleri
  • İzolasyon ölçümleri
  • Aydınlatma şiddeti ölçümleri